Natuurtuin met vijver

Deze natuurtuin aan de schitterende maasduinen heeft uitzicht op de Sint Jansberg. Natuurlijke hoogteverschillen van 2 meter, geven een mooi uitzicht op de natuurvijver vanuit het woonhuis. De tuin is gedeeltelijk omsloten door vogelbosjes.

Inheemse besdragende struiken als Vuilboom, Kardinaalsmuts, Kornoelje, Hulst en bomen als Els, Lijsterbes en Meidoorn bieden voedsel en nestgelegenheid voor vele vogelsoorten. De voedingsrijke toplaag is ter plaatse van de wilde bloemenweide verwijderd en daarna aangeplant met wilde vaste planten en heesters als Gagel, Brem en Gaspeldoorn.  Wilde marjolein, grasklokje, Duifkruid, Knoopkruid en vele andere soorten bieden voor bijen en vlinders een rijk gedekte tafel.

Een jaar na aanplant groeide er al spontaan Gele Toorts, klaproos en Blaassilene! De vijver is gemaakt van vijverfolie en is op de oevers en bodem bedekt met schraal zand. Glanzend Fonteinkruid dient als de belangrijkste zuurstofplant. Drijvende planten als Water Gentiaan, Gele plomp en Waterlelie geven de nodige bedekking van het wateroppervlakte.

De oevers zijn aangeplant met soorten als Dotterbloem, Echte Koekoeksbloem, Waterspirea, Kattenstaart en vele andere soorten. Tientallen groen kikkers hebben dit paradijsje al gevonden en naar verwachting zullen er nog vele bijzondere soorten volgen.