Werkwijze

Oriëntatiegesprek

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek wordt samen met u een voorlopig programma van wensen en eisen opgesteld. U krijgt hierbij een beeld van de stijl van de Groenbegeleider en zijn werkwijze. Omgekeerd kan de Groenbegeleider ter plaatse de situatie inventariseren door de tuin in te meten en foto’s te maken. U ontvangt daarna een offerte met daarin de totaalprijs voor het ontwerp en beplantingsplan.

Indien het alleen gaat om tuinonderhoud, dan kunnen er tijdens het oriëntatiegesprek gelijk afspraken gemaakt worden. Het is mogelijk met hulp en begeleiding samen aan de slag te gaan of De Groenbegeleider kan het onderhoud zelf uitvoeren. Natuurlijk is het ook mogelijk om een tuinonderhoudscontract te maken voor een langere periode.

Ontwerp en aanleg

Schetsontwerp

Nadat u de offerte geaccepteerd heeft, worden een aantal schetsontwerpen gemaakt. Deze worden besproken om zo te kijken welke schets het beste aansluit bij uw wensen en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.  Op dat moment worden ook beplantingsvoorkeur en materialen besproken.

Definitief ontwerp

Uiteindelijk wordt het ingekleurde definitieve ontwerp aan u gepresenteerd. Tijdens deze presentatie wordt ook het beplantingsplan met u doorgenomen.

Begeleiding bij de aanleg

Door zijn kennis is het mogelijk om praktische begeleiding en advies te verstrekken, waardoor de aanleg indien wenselijk zelf gedaan kan worden. Eventueel kan door De Groenbegeleider een stratenmaker/aannemer worden ingeschakeld voor de aanleg. De beplanting en het aanplanten kan door De Groenbegeleider worden geregeld en u kunt daarbij evt. helpen.